Norské vodopády, ledovce a fjordy

Vydejte se na cestu na Sever, jejíž cílem je zhlédnutí přírodních krás Norska. Dny s několikahodinovými túrami se střídají s odpočinkovými poznávacími dny. Zastavíme se i v zelené metropoli Oslo a malebném Bergenu. Ubytování je zajištěno střídavě v hostelech a v chatkách TURIST (spacáky) v malých kempech. V ceně je polopenze: snídaně na hostelech servírovaná, v kempech ze zásob z autobusu. Večeře formou poskytnutí polotovaru, který si klient sám ohřeje. Při dokoupení lůžka v kajutě, které doporučujeme, si můžete vytvořit příjemný zájezd bez nočních přejezdů.

Termín: 23.7. – 2.8.2013
Cena: 15.900 - Kč
Odjezdová místa: Jičín, Praha (svoz Brno)

Hardangervidda Jezero Gjende Rybí trh v Bergenu


1. den: Odjezd z ČR dopoledne. Tranzit přes SRN do přístavu, noční trajekt do Švédska.
2. den: Po vylodění v přístavu Trelleborg následuje přejezd jihozápadním Švédskem na švédsko-norskou hranici. Zde nás přivítá první norský fjord Iddefjorden, přes který přejedeme po hraničním mostě Svinesundbron. Poté dorazíme ke fjordu Oslofjorden a do hlavního města Norska Osla. Podvečerní prohlídka středu města (Vigelandovy sochy ve Frogner parku, radnice, parlament, Opera).
3. den: Dopoledne vyjedeme do areálu Holmenkollen, kde se konalo mnoho lyžařských soutěží a odkud je krásný výhled na město a fjord. Pak si prohlédneme Amundsenovu a Nansenovu polární loď Fram. Odpoledne se dostaneme do jižního Norska. Pojedeme druhým největším norským údolím Hallingdalen (délka cca 200 km). Večer příjezd na ubytování v horském městečku Geilo.
4. den: V případě dobrého počasí dopoledne kratší túra s výhledy na pohoří Hallingskarvet. Poté se vydáme na cestu přes nejrozsáhlejší evropskou náhorní plošině Hardangervidda (cca 10 000 km²), zastavíme u vodopádů Vøringfossen. Krásnou soutěskou Måbødalen sjedeme ke druhému největšímu fjordu Norska – Hardangerfjord. Večer příjezd na ubytování v Bergenu nebo jeho okolí. Po večeři možnost vystoupat na vrchol hory Ulriken nad Bergenem. Nahoře s překvapením zjistíte, že jste se ocitli v horské krajině, kdysi vymodelované ledovcem. Cesta pěšky trvá necelou hodinu, jednu či obě trasy lze absolvovat lanovkou.
5. den: Neopakovatelnou atmosféru Bergenu tvoří rybí trh, unikátní hansovní domy na nábřeží Bryggen (UNESCO), starobylá pevnost, středověké kostely a staré čtvrti dřevěných domů. Pěkný pohled na centrum města nabízí vyhlídka Fløyen, kam se dá, podobně jako na pražský Petřín, vystoupat pěšky nebo se svézt pozemní lanovou dráhou. Odpoledne opustíme město, trajektem se přeplavíme přes nejdelší skandinávský fjord Sognefjorden a zvečera přijedeme na ubytování v kempu Høv uprostřed idylické přírodní scenerie.
6. den: Tento den je volným dnem v krásné přírodě. Můžeme jen tak lenošit v krásném kempu, lehce se projít po okolí nebo podniknout několikahodinovou túru v povlovném, avšak divokém terénu stezkou Fosstigen („Stezka vodopádů“) kolem několika kaskádovitých peřejí řeky Gaula.
7. den: Oblastí divokých řek, jezer, fjordů a dalších krásných scenerií dojedeme do národního parku Jostedalsbreen, kde se projdeme k některému ze stále ubývajících splazů největšího zalednění pevninské Evropy. Ubytujeme se v městečku Stryn.
8. den: Tzv. turistickou silnicí vjedeme do opuštěné, tajuplné krajiny podobné některým místům na Islandu. Z křižovatky Grotli pak budeme sjíždět do turistického centra Lom. Cestou zastavíme u vodopádů Donfoss a projdeme se na okraji novějšího národního parku Reinheimen. V Lomu si můžeme prohlédnout sloupový kostel.
9. den: S malebnou přírodou Norska se rozloučíme na západním okraji NP Jotunheimen. Nejprve se vydáme k ledovcové řece Sjoa, kde podnikneme vycházku k soutěsce Ridderspranget (Rytířský skok). Pokračujeme k tyrkysovému jezeru Gjende, kde u chaty Gjendesheim začíná norská národní túra Bessegen. Kousek se po ní projdeme, z vyhlídky budeme mít horský svět i nádherné jezero jako na dlani. Navečer přejezd na ubytování.
10. den: Během dopoledne přejedeme do nejjižnější části Norska. Zastavíme se na pevnosti Fredriksten v Haldenu. Do Švédska, kde odpoledne podnikneme krátkou vycházku v krajině plné jezer se dostaneme po menších silnicích. Odpoledne již budeme směřovat do švédského přístavu Trelleborg, kde se v noci nalodíme na trajekt do Německa.
11. den: Ráno vylodění v Německu, návrat do ČR odpoledne.

Cena zahrnuje: dopravu zahraničním autobusem, mezistátní a vnitrostátní trajekty, 8x ubytování ve 4lůžkových pokojích hostelů a v chatkách turist, 8x polopenzi, průvodce, cestovní pojištění UNIQA K3C, pojištění proti úpadku CK
Cena nezahrnuje: vstupné 300 NOK (cca 35 EUR), další neuvedené služby, tzn. mj. další stravu.
Příplatky: lůžko na trajektu ve 4-lůžkové kajutě: 700 Kč/os./jeden směr, nebo ve 2-lůžkové kajutě: 1 300 Kč/os./jeden směr.